Apakah Zakat Dengan Cara Donasi Boleh Dilakukan?

By |2020-03-02T16:31:32+07:00September 26th, 2018|Categories: Bank Syariah, Lifestyle|Tags: , , , , |0 Comments

Apakah Anda sudah menunaikan zakat? Apakah zakat dengan cara donasi boleh dilakukan? Zakat memang menjadi elemen yang penting dalam kehidupan,