Apakah Zakat Dengan Cara Donasi Boleh Dilakukan?

By |2021-02-17T11:04:47+07:00September 26th, 2018|Categories: Keuangan, Syariah|Tags: , , , , |0 Comments

Apakah Anda sudah menunaikan zakat? Apakah zakat dengan cara donasi boleh dilakukan? Zakat memang menjadi elemen yang penting dalam kehidupan,